ตราประจำจังหวัด

บุรีรัมย์

เป็นรูปปราสาทเขาพนมรุ้งมีกำแพงล้อมรอบ ภายในเป็นท้องพระโรง มีเทวสถาน และรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ด้วยภาพเทวดาร่ายรำ หมายถึงดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้าง ผู้ปราบยุคเข็ญ และผู้ประสาทสุข ท่่าร่ายรำ หมายถึงความสำราญชื่นชมยินดี ซึ่งตรงกับการออกเสียงพยางค์สุดท้ายของเชื่อจังหวัด

ต้นไม้

ประจำจังหวัด

ต้นแป๊ะ

ต้นไม้มงคล

พระราชทาน

ต้นกาฬพฤกษ์

ดอกไม้

ประจำจังหวัด

ดอกสุพรรณิการ์ หรือ ดอกฝ้ายคำ