นายพจนารถ นพไธสง

วันเกิด 15 กันยายน พ.ศ.2507
ปัจจุบันอายุ 55 ปี
ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 51 หมู่ 3 บ้านโพนทอง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติผู้แทนผู้ตัดสิน

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม)

ครอบครัว

บิดา : นายเลิศ นพไธสง
มารดา : ดาบตำรวจหญิง บุญยืน นพไธสง
เป็นบุตรคนที่ 2 จากพี่น้อง 4 คน

การศึกษา

ปี พ.ศ.2520 ประถมศึกษา : โรงเรียนโอภาสประชานุกูล
ปี พ.ศ.2525 มัธยมศึกษา : โรงเรียนพุทไธสง
ปี พ.ศ.2529 ปริญญาตรี : วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
ปี พ.ศ.2537 ปริญญาโท : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านการกีฬา

ปี พ.ศ.2527
เป็นนักกีฬาฟุตบอลยอดเยี่ยมของอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “พุทไธสงคัพ” ครั้งที่ 1

ปี พ.ศ.2528
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเขตการศึกษา (ระดับประเทศ)ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาวิทยาลัยครู(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ปี พ.ศ.2526-2529
เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์

ปี พ.ศ.2536-2537
เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและนักกีฬาแบดมินตัน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านผู้ตัดสิน

ปี พ.ศ.2551-ปัจจุบัน
เป็นผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ตัดสิน การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์, การแข่งขันกีฬาซีเกมส์, การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ , การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย