สัญลักษณ์สัตว์นำโชคการแข่งขัน

“น้องเหินหาว”

เป็น นกกระเรียนพันธุ์ไทย ชื่อ “น้องเหินหาว” ซึ่งเป็นนกที่อยู่คู่ชาวบุรีรัมย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีการขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง “น้องเหินหาว” เป็นชื่อพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นนกระเรียนในโครงการทดลองปล่อยคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

นอกจากนั้นบริเวณคอยังได้คล้อง “ผ้าซิ่นตีนแดง” สื่อให้เห็นถึงผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ สื่อให้เห็นถึงวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม เก่าแก่ ทรงคุณค่าและเป็นสินค้าสร้างรายได้แก่ชาวบุรีรัมย์

previous arrow
next arrow
Slider

และคบเพลิงเป็นรูปเลข ๓๕ สื่อถึงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ สร้างพลังกาย พลังความคิด และมีน้ำใจนักกีฬาแก่เยาวชนชาติไทย ให้เติบโตเป็นกำลังสัำคัญในการพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

“น้องเหินหาว” มีนิสัยน่ารัก เป็นมิตร ชอบการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รักการออกกำลังกาย เล่นกีฬา เป็นตัวแทนชาวบุรีรัมย์ ในการต้อนรับคณะนักกีฬาเยาวชนทั่วประเทศสู่ “บุรีรัมย์เกมส์”