Slider

พุธวัฏ บุญปก (โบ้)

วันเกิด 24 พฤษภาคม พ.ศ.2543
นักกีฬา ชนิดกีฬา เอ็กซ์ตรีม ประเภท Inline Speed Skate
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 4 ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม)

ครอบครัว

บิดา : นายสมพงษ์ บุญปก
มารดา : นางอุไร บุญปก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จบการศึกษาที่ : โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จบการศึกษาที่ : โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านการกีฬา

นักกีฬา เอ็กซ์ตรีม : ประเภท Inline Speed Skate สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์
ปัจจุบันเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย

การเล่นกีฬาภายในประเทศ

ปี พ.ศ.2558
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภท Roller Sports Salalom

ปี พ.ศ.2560
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท Inline Speed Skate 1,000 เมตร

ปี พ.ศ.2561
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน
– ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท Inline Speed Skate 100 เมตร
– ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท Inline Speed Skate 300 เมตร

ปี พ.ศ.2561
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงราย
– ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท Inline Speed Skate 100 เมตร
– ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท Inline Speed Skate 500 เมตร

การเล่นกีฬาต่างประเทศ

ปี พ.ศ.2561
เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาเอ็กซ์ตรีม ในนามตัวแทนทีมชาติไทย ชุดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ปี พ.ศ.2561
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม รายการ World Inline Speed Skating Championships 2018 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ปี พ.ศ.2562
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมรายการ Asian Roller Skating Championships ครั้งที่ 18 ณ ประเทศเกาหลีใต้