Slider

ณัฐกานต์ อุ่นใจ (กันต์)

วันเกิด 21 ตุลาคม พ.ศ.2542
นักกีฬา ชนิดกีฬา ฮอกกี้  ประเภท กลางแจ้ง
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 32 หมู่ 9 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม)

ครอบครัว

บิดา : นายศิรวัชร์ อุ่นใจ
มารดา : นางวิมลศิริ อุ่นใจ

การศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จบการศึกษาที่ : โรงเรียนบ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จบการศึกษาที่ : โรงเรียนกระสังพิทยาคม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ : ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ด้านการกีฬา

นักกีฬา ฮอกกี้ : ประเภท กลางแจ้ง สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์
ปัจจุบันเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย

การเล่นกีฬาภายในประเทศ

ปี พ.ศ.2557
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 12-23 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน (นักกีฬาหญิงดีเด่น) ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

ปี พ.ศ.2557
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์”ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
– รองชนะเลิศอันดับ 1เหรียญเงิน (นักกีฬาหญิงดีเด่น) ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

ปี พ.ศ.2558
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “จันทบูรเกมส์”ระหว่างวันที่ 16-27 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดจันทบุรี
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน (นักกีฬาหญิงดีเด่น) ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

ปี พ.ศ.2558
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

ปี พ.ศ.2559
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37  “นครศรีธรรมราชเกมส์” ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2559 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
– ชนะเลิศ เหรียญทอง  (นักกีฬาหญิงดีเด่น) ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

ปี พ.ศ.2560
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์” ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

ปี พ.ศ.2560
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “ชุมพร–ระนองเกมส์” ระหว่างวันที่ 16-26 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง (เจ้าภาพร่วม)
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

ปี พ.ศ.2561
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก
– ชนะเลิศอันดับ 1

ปี พ.ศ.2561
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “เจียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงราย
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

ปี พ.ศ.2562
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
– ชนะเลิศ เหรียญทอง (นักกีฬาหญิงดีเด่น) ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

การเล่นกีฬาต่างประเทศ

ปี พ.ศ.2558
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ชิงแชมป์เอเชียรายการ U-21 WOMEN’S HOCKEY ASIA CUP 2015 ณ ประเทศจีน

ปี พ.ศ.2560
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ชิงแชมป์เอเชียรายการ WOMEN’S ASIA CUP KAKMIGAHARA 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ปี พ.ศ.2560
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศมาเลเซีย
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

ปี พ.ศ.2561
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย