previous arrow
next arrow
Slider

คุณานนต์ สุขแก้ว (วุฒิ)

วันเกิด 30 กันยายน พ.ศ.2537
นักกีฬา ชนิดกีฬา  กรีฑา ประเภท วิ่ง 400 เมตร เเละ วิ่ง 4×400 เมตร
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 446 หมู่ 11 ตำบลหนองเเวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม)

ครอบครัว

บิดา : นายบุญสด สุขเเก้ว
มารดา : นางบุญเมือง สุขเเก้ว

การศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จบการศึกษาที่ : โรงเรียนบ้านผไทรวมพล ตำบลหนองเเวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จบการศึกษาที่ : โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์

ปริญญาตรี
จบการศึกษาที่ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์

ด้านการกีฬา

นักกีฬา กรีฑา ประเภท วิ่ง 400 เมตร เเละ วิ่ง 4×400 เมตร สังกัด จังหวัดบุรีรัมย์
ปัจจุบันเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย

การเล่นกีฬาภายในประเทศ

ปี พ.ศ.2557
เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
– ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 400 เมตร

ปี พ.ศ.2558
เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2558
– ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 400 เมตร
– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 200 เมตร

ปี พ.ศ.2558
เข้าร่วมการเเข่งขันกรีฑาชิงเเชมป์เเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2558 ณ กรุงเทพมหานคร
– ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 400 เมตร
– เเละเป็นเจ้าของสถิติ การแข่งขันกรีฑาชิงเเชมป์เเห่งประเทศไทยประเภท วิ่ง 400 เมตร ด้วยเวลา 46.76 วินาที

การเล่นกีฬาต่างประเทศ

ปี พ.ศ.2558
เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์
– ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 400 เมตร
– ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 4×400 เมตร
– เเละเป็นเจ้าของสถิติ ประเภท วิ่ง 400 เมตร การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
– เเละเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทย ด้วยเวลา 46.00 วินาที

ปี พ.ศ.2560
เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย
– ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 4×400 เมตร