Slider

อนงค์นาฏ พิเรศรัมย์ (แอ๊ะ)

วันเกิด 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2537
นักกีฬา ชนิดกีฬา ฮอกกี้  ประเภท กลางแจ้ง
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 111 หมู่ 5 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม)

ครอบครัว

บิดา : นายพงษ์สันติ์ พิเรศรัมย์
มารดา : นางธวัช พิเรศรัมย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จบการศึกษาที่ : โรงเรียนอนุบาลกระสัง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จบการศึกษาที่ : โรงเรียนกระสังพิทยาคม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระดับปริญญาตรี
จบการศึกษาที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ด้านการกีฬา

นักกีฬา ฮอกกี้ : ประเภท กลางแจ้ง สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์
ปัจจุบันเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย

การเล่นกีฬาภายในประเทศ

ปี พ.ศ.2557
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2557 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

ปี พ.ศ.2557
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

ปี พ.ศ.2558
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

การเล่นกีฬาต่างประเทศ

ปี พ.ศ.2556
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ ประเทศเมียนมาร์
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

ปี พ.ศ.2557
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ปี พ.ศ.2558
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

ปี พ.ศ.2558
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ชิงแชมป์เอเชียรายการ U-21 WOMEN’S HOCKEY ASIA CUP 2015 ณ ประเทศจีน

ปี พ.ศ.2560
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศมาเลเซีย
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง

ปี พ.ศ.2560
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ชิงแชมป์เอเชียรายการ WOMEN’S ASIA CUP KAKMIGAHARA 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ปี พ.ศ.2561
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย