วันศุกร์ ที่

10

พฤษภาคม พ.ศ.2562

ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เวลารายการ
16.30 น.- ผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้เข้าชมงานเข้าสู่สนาม
17.00 น.- พิธีกรประชาสัมพันธ์ แจ้งลำดับขั้นตอนพิธีการและการแสดง
- การเตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขัน
- วงดนตรี Introduction
18.00 น.- พิธีกรกล่าวต้อนรับ (เริ่มการถ่ายทอดสด)
- ประธานในพิธีเดินทางมาถึง เข้าสู่ที่นั่งรับรอง
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบสูจิบัตรแก่ประธานในพิธี
18.10 น.- การแสดงชุดที่ ๑ “บายศรีสู่ขวัญทอฝันเยาวชน”
18.20 น.- การแสดงชุดที่ ๒ “เกริกเกียรติเปี่ยมล้นการกีฬา”
18.22 น.* ขบวนพาเหรด นำโดยวงโยธวาทิตเข้าสู่สนาม ประกอบด้วย
- ธงชาติไทยผืนใหญ่ ธงชาติไทยแบบด้าม
- ธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติผืนใหญ่ ธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติแบบด้าม
- ธงจังหวัดบุรีรัมย์ผืนใหญ่ ธงจังหวัดบุรีรัมย์แบบด้าม
- ป้ายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ป้ายคำขวัญการแข่งขันฯ Mascot
- ป้ายคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
- ขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
- ขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขบวนสุดท้าย
19.10 น.- ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะเดินขึ้นสู่เวทีพิธีการ
- พิธีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา (บรรเลงเพลงชาติไทย)
- ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขัน ฯ พร้อมเรียนเชิญประธานให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์กลางของการกีฬาแห่งประเทศไทย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานฯ
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันฯ และกระทำพิธีเปิด
- พิธีการเชิญธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติพร้อมธงจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นสู่ยอดเสา (เพลงวันแห่งชัย)
- ธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและธงประจำจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นสู่ยอดเสา
- พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬาอาวุโส
- พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของคณะกรรมการผู้ตัดสิน
- พิธีการเชิญนักกีฬาในขบวนขึ้นสู่อัฒจันทร์เพื่อชมการแสดง ชุดที่ 3 – 5
19.20 น.- การแสดงชุดที่ ๓ “พนมรุ้งรุ่งฟ้าเรืองนิรันดร์”
19.35 น.- การแสดงชุดที่ ๔ “อัศจรรย์เปล่งประกายไฟพระฤกษ์”
- พิธีการจุดไฟในกระถางคบเพลิง
19.45 น.- การแสดงพิธีเปิดชุดที่ ๕ “เบิกสายแสงแห่งเมืองสองปราสาท”
- มินิคอนเสิร์ต จากวง BNK48
20.00 น.- เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “บุรีรัมย์เกมส์” และการถ่ายทอดสด

แผนที่