Slider

วันจันทร์ที่

20

พฤษภาคม พ.ศ.2562

ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เวลารายการ
17.00 น.- แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้เข้าชมงาน เข้าสู่สนาม
17.30 น.- พิธีกรประชาสัมพันธ์ แจ้งลำดับขั้นตอนพิธีการและการแสดง
- การเตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขัน
- วงดนตรี Introduction
18.30 น.- พิธีกรกล่าวต้อนรับ (เริ่มถ่ายทอดสด) - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง เข้าสู่ที่นั่งรับรอง
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
18.35 น.- การแสดงชุดที่ ๑ “การกีฬาผนึกรักสามัคคี”
- VTR ประมวลภาพการแข่งขัน
18.40 น.- การแสดงชุดที่ ๒ “เรืองรวีพิธีการวันสดใส”
- ขบวนพาเหรด ประกอบด้วย
--- ป้ายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
--- Mascot
--- ป้ายชนิดกีฬา
--- นักกีฬา
- ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะเดินขึ้นสู่เวทีพิธีการ
- พิธีการเชิญธงชาติไทยลงจากยอดเสา (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติไทย)
- ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวสรุปผลการแข่งขันฯ
- ประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานฯ
- ประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขันฯ
- พิธีการเชิญธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและธงจังหวัดบุรีรัมย์ลงจากยอดเสา (บรรเลงเพลงวันแห่งชัย)
- ขบวนรับมอบธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติของเจ้าภาพครั้งต่อไป เดินเข้าสนาม (จังหวัดตราด)
- ขบวนส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ เดินเข้าสนาม
- พิธีมอบธงการแข่งขันฯ ให้เจ้าภาพครั้งต่อไป (จังหวัดตราด)
- ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะเดินลงจากเวทีพิธีการ
- การแสดงของเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (จังหวัดตราด)
19.10 น.- การแสดงชุดที่ ๓ “อนุสรณ์แสงรักประจักษ์ใจ”
- พิธีการดับไฟในกระถางคบเพลิง
19.20 น.- การแสดงชุดที่ ๔ “สานสายใยมิตรภาพตราบนิรันดร์”
19.30 น.- เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “บุรีรัมย์เกมส์” และการถ่ายทอดสด

แผนที่