previous arrow
next arrow
Slider

จ่าสิบเอกบุญถึง  ศรีสังข์ (ต่าย)

นักกีฬาชนิดกีฬา กรีฑา ประเภท 5,000 เมตร ,
วิ่งฮาร์ฟมาราธอน 21 กม. และมาราธอน 42 กม.
วันเกิด  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
ปัจจุบันอายุ 38 ปี
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 19 หมู่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติผู้แทนนักกีฬา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม)

ครอบครัว

บิดา : นายเอกพง วีรโชค
มารดา :นางละออง ศรีสังข์

การศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนวัดบ้านกะหาด ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
มัธยมศึกษา : โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยสยาม สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ด้านการกีฬา

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์

ปี พ.ศ. 2546    1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 22 ณ ประเทศเวียดนาม
ปี พ.ศ. 2548    2 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
ปี พ.ศ. 2550    2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ณ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552    1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ณ ประเทศลาว
ปี พ.ศ. 2554    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ปี พ.ศ. 2556    2 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ ประเทศเมียนมาร์
ปี พ.ศ. 2558    2 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงค์โปร์
ปี พ.ศ. 2560    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย

การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์

ปี พ.ศ. 2549    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ ประเทศการ์ต้า
ปี พ.ศ. 2553    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ ประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2557    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ ประเทศเกาหลีใต้
ปี พ.ศ. 2561    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์

ปี พ.ศ.2559     เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศบราซิล

ด้านการทำงาน

ปี พ.ศ.2546     เริ่มรับราชการทหาร ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองทัพภาค ที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา

คติประจำใจ

“ไม่มีคำว่าสาย สำหรับคนที่มุ่งมั่น”