ฝ่ายพัฒนาเมืองจัดประชุมเดินหน้าเตรียมความพร้อมทุกด้านรองรับกีฬาบุรีรัมย์เกมส์

BuriramGames35
เขียนโดย
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2019 | ผู้เข้าชม 21

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ สุธีระกูล ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะเลขานุการฝ่ายพัฒนาเมือง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น หน่วยงานสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล , สำนักงานเทศบาลตำบล , และสำนักงานเทศบาลเมือง ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสนามแข่งขันทุกแห่ง , ผู้แทนอำเภอทุกอำเภอ , ผู้แทนหน่วยงาน/สถานศึกษา ที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันทุกสนามแข่งขัน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเมืองในภาพรวมของจังหวัด โดยฝ่ายพัฒนาเมือง จะเน้นการประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และเป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยือน ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

#buriramgames35
#กีฬาเยาวชนสร้างคนสร้างชาติ