การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

BuriramGames35
เขียนโดย
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2019 | ผู้เข้าชม 254

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีหน่วยงานและสถานศึกษา ที่เป็นอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ทั้ง 45 ชนิดกีฬา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อหารือแนวทางการเตรียมจัดการแข่งขัน ของแต่ละชนิดกีฬาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตราฐานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

#buriramgames35
#กีฬาเยาวชนสร้างคนสร้างชาติ