กกท.ส่วนกลางลงพื้นที่จัดประชุมใหญ่ร่วมกับจังหวัดเจ้าภาพหารือการติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์กีฬา

BuriramGames35
เขียนโดย
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2019 | ผู้เข้าชม 422

กกท.ส่วนกลางลงพื้นที่จัดประชุมใหญ่ร่วมกับจังหวัดเจ้าภาพหารือการติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์กีฬาพร้อมอุปกรณ์เครื่องนอนนักกีฬารองรับบุรีรัมย์เกมส์

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการเตรียมงานวางแผนการขนส่งอุปกรณ์เครื่องนอนนักกีฬา , อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา พร้อมการติดตั้งและจัดเก็บ รองรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ ห้องประชุมนาโพธิ์ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีหน่วยงานและสถานศึกษา ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จำนวน 45 ชนิดกีฬา และหน่วยงาน/สถานศึกษา ที่เป็นสถานที่พักนักกีฬา จำนวน 53 แห่ง เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และในที่ประชุมได้ร่วมหารือ แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ และข้อแนะนำ ในการเตรียมพื้นการจัดเก็บอุปกรณ์กีฬา , การรับ-ส่ง อุปกรณ์เครื่องนอนนักกีฬา และการติดตั้งอุปกรณ์กีฬาประจำสนามแข่งขัน ทุกสนามแข่งขัน ร่วมกับ ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.ส่วนกลาง) เพื่อให้การจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มาตรฐานการจัดการแข่งขันตามท่ี กกท.กำหนด

ทั้งนี้ นายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.ส่วนกลาง) ได้ให้คำแนะนำ และร่วมชี้แจงแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติฯ ดังกล่าว ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน (จังหวัดเจ้าภาพ) ได้รับทราบ เพื่อให้การแข่งขันกีฬาฯ “บุรีรัมย์เกมส์” เป็นการจัดการแข่งขันที่ดีที่สุด และเป็นที่ประทับใจแก่นักกีฬาทั่วประเทศ